Všeobecné pravidlá súťaží

Všeobecné pravidlá súťaží www.woodwear.sk ŠTATÚT SÚŤAŽE(,,názov súťaže“)Štatút súťaže (,,názov súťaže“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,názov súťaže“) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Článok 1Usporiadateľ Súťaže Obchodné meno: Idelo s.r.oAdresa: Roveň I 643/3, 029 41 KlinIČO: 50700987DIČ: 2120431962IČ […]