Všeobecné pravidlá súťaží

Všeobecné pravidlá súťaží www.woodwear.skŠTATÚT SÚŤAŽE(,,názov súťaže“)Štatút súťaže (,,názov súťaže“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,názov súťaže“) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.Článok 1Usporiadateľ SúťažeObchodné meno: Idelo s.r.oAdresa: Roveň I 643/3, 029 41 KlinIČO: 50700987DIČ: 2120431962IČ DPH: SK2120431962E-shop: www.woodwear.sk Článok 2Miesto a čas konania Súťaže2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/woodwear.sk/ (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Súťaže“) v období (dátum je uvedený v príspevku)...

Continue Reading